Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením a odoslaním formulára dávam spoločnosti BEAUTYDERM, s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) získaných prostredníctvom formulára za účelom vyžiadania cenovej ponuky elektrokozmetických prístrojov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.Partneri:

logo lne

Copyright ©2015 Jakub Mikuláštík, Všetky práva vyhradené.