Hyperhidrosis

Prístroj na vodnú ionoforézu

Hyperhidrosis

Ošetrovanie nadmerného potenia galvanickým prúdom

Nadmerné potenie môže postihnúť celé telo, najčastejšie sa však objavujú príznaky na rukách a nohách. Z liečebných možností je práve najúčinnejšia vodná ionoforéza s galvanickým prúdom.

Počas ošetrenia na liečbu využívame elektrofyziologické účinky galvanického prúdu na kožu. S organizmom sa dostávajú do kontaktu 2 aktívne elektródy ( kladná a záporná ). Elektródy sa nachádzajú v dvoch, od seba oddelených, vodou naplnených nádobách. Počas ošetrenie elektródy putujú od jednej elektródy k druhej. Chloridové ióny vody v potných žľazách znižujú tvorbu potu. Výsledok liečby/ ošetrenia je individuálny .

Galvanický prúd vyvoláva v tkanivách putovanie iónov, v dôsledku čoho na elektródach vnikajú lúhy a kyseliny. Posun hodnoty pH kože vyvoláva pocit tzv. mravenčenia, pálenia. Začervenanie kože, vznikajúce pri ošetrení sa stratí do 1 hodiny po ošetrení.

Hyperhidrosis zena

Ochrana pacienta počas ionoforézy

Počas ošetrenia galvanickým prúdom tradičnými prístrojmi , kedy je kontakt medzi elektródou a kožou prerušený, klient pociťuje jemný elektrický šok. Elektronika ochrany pacienta Iontosoft®, integrovaná aj v prístroji Hyperhydrosis , monitoruje kontakt medzi kožou a prístrojom a v prípade prerušenia okamžite zasahuje. Po ponorení rúk alebo nôh do vody, prístroj pomaly a opatrne obnoví úroveň výkonu na pôvodnú hodnotu.

Ošetrenia rúk a nôh

Prístroj Hyperhidrosis Vám ponúka možnosť na ošetrenie rúk aj nôh, prostredníctvom vodou naplnitelných nádob.

Ošetrovací čas

Po zapnutí je prístroj automaticky 10 minút v prevádzke. Ak je potrebné prerušiť ošetrenie a znovu zapneme prístroj, ošetrovací čas sa nastaví na pôvodných 10 minút prevádzky.

Počet ošetrení

Odporúča sa na začiatku 3x do týždňa ( každý druhý deň ), postupne podľa zlepšenia stavu sa počet ošetrení znižuje na 1x týždenne.

Kontraindikácie

Nie je možné vykonávať ošetrenie pri kožných ochoreniach ošetrovanej plochy, pri horúčkach, nad krčovými žilami, po trombózach, na takých častiach tela, v ktorých sú kovové predmety ( implantáty ), pri pacemakeroch , počas tehotenstva.