Fit4Surgery 4 MHz

Rádiofrekvenčný kauter spoločnosti Dr Derm „ Fit 4 Surgery ” je úspešnou kombináciou 4 MHz-ovej technológie a digitálneho riadenia

Prístroj Fit4Surgery

Ergonomické spracovanie, logicky usporiadané príslušenstvo a služby poskytnuté vďaka použitej technológie ho vyzdvihujú medzi najmodernejšie prístroje. LCD display – predný panel prístroja – Vás informuje po celý čas ošetrenia o názve aktuálne používaného programu a o používanom výkone . Digitálne riadenie umožňuje rýchle a presné nastavenie ošetrovacích parametrov. Zabudovaná pamäť prístroja uľahčuje rýchlu predvoľbu nastavených hodnôt, preto aj pri vyššom počte pacientov je možné rýchle sprevádzkovanie prístroja. Riadenie mikroprocesorom garantuje rovnomerný výkon, ktorý umožňuje precíznejší rez. Pre bezpečné používanie, prístroj pred ošetrením a po ukončení ošetrenia vydáva zvukový a svetelný signál.

Prístroj funguje na podobných frekvenciách ako FM – rádiá, preto vysoká frekvencia používaná pri ošetrení ľahšie prenáša elektrickú energiu cez ľudskú kožu. Elektrický odpor kože pomáha pri premene elektrickej energie na molekulárnu energiu, ktorá vedie k vyzrážaniu intracelulárnych a extracelulárnych bielkovín.Výsledkom je tzv. koagulačný efekt. Podstatou je zohriatie intracelulárnej tekutiny na bod varu, ktorá spôsobuje prasknutie bunkovej membrány ,čím vyvoláva rez na koži.

Rádio Fit4surgery

Vysokofrekvenčný prúd umožňuje rovnomerný rez s minimálnou koagulačnou zónou. Vzniknuté poranenie po ošetrení sa hojí viditeľne minimálnou jazvou, podobne ako pri zákrokoch s CO2 lasermi. Vďaka tomuto priaznivému účinku sa úspešne odstraňujú aj cievne zmeny, ako napr. hemangiómy, granulómy.

Indikácie

- Fibroma

- Naevus epidermalis

- Bradavice genitalis

- Zarastené nechty

- Pehy

- Verruca plana

- Rubin naevus

- Sebaceus hyperplasia

- Seborrhoická keratóza

- Vyrezanie kožných nádorov

- Teleangiectasia

- Xanthelasma

Kontraindikácie

Ošetrenie sa nesmie vykonávať:

- pri kožnom ochorení ošetrovanej plochy

- pri horúčkovitých ochoreniach

- nad veľkými krčovými žilami

- pri stavoch po trombóze

- na takej časti tela, kde sa nachádzajú kovové implantáty

- pacemaker

- pri tehotenstve

Hlavice pristroja

Ošetrovacie programy

1. Cut ( rezanie : 90% rez, 10% koagulácia)

Pri používaní programu „Cut” používame elektródy na rezanie kože. Zakončenie elektródy môže byť zahnuté, slučka, kruhové alebo trojuholníkové. Pomalým vedením zakončenia elektródy na koži , v okamihu rezu vznikne „obal vyplnený parou ” a vytvorí sa efekt rezu. Ošetrenie je spojené s minimálnou koaguláciou pri reze, a vzniknuté poranenie nám dáva podobný obraz, ako pri reze skalpelom. Rezaný povrch podľa histologických vyšetrení je podobný laserovým výsledkom. Vzniknuté okraje rany sa dokonale hoja.

Nastavme optimálny výkon v prevádzkovom móde na rezanie : keď terapeutická elektróda sa prilepí k tkanivám , nastavený výkon je nízky, ale keď ťahá oblúk pri pohybe, je nastavený výkon príliš vysoký. Nastavenie výkonu je závislé od typu tkaniva , štruktúry tkaniva a obsahu vody.

Terapeutickú elektródu vedieme ľahkými pohybmi a rovnomernou rýchlosťou . Odporúčané typy elektród: ihla alebo slučková elektróda.

2. Cut and Coag (rezanie a zmiernenie krvácania: 50% rez 50% koagulácia)

Výhodou rádiofrekvenčných kauterov je znížená doba ošetrovania pri menších operačných zákrokoch z dôvodu zmiernenia krvácania. S programom „Cut and Coag” je možné vykonávať zákroky, ktoré sú sprevádzané minimálnym krvácaním. V koži vedená elektróda v okamihu rezu uzavre cievy, čím sa do rany dostáva menej krvi. Vylúčením intenzívneho krvácania ošetrovaná plocha, počas celého zákroku, je dobre viditeľná.

Nastavme optimálny výkon v prevádzkovom móde na rezanie a koaguláciu ( podobne ako pri rezaní ) : keď tarapeutická elektróda sa prilepí k tkanivám , nastavený výkon je nízky, ale keď ťahá oblúk pri pohybe, je nastavený výkon príliš vysoký. Nastavenie výkonu je závislé od typu tkaniva , od štruktúry tkaniva a obsahu vody.

Terapeutickú elektródu vedieme ľahkými pohybmi a rovnomernou rýchlosťou . Odporúčané typy elektród: ihla alebo slučková elektróda.

3. Haemostat (zmiernenie krvácania: 10% rezanie 90% koagulácia)

Program „Haemostat” je ideálny na uzavretie menších ciev, taktiež na zmiernenie krvácania. Počas ošetrenia – zákroku, používame elektródu, na konci ktorej je malá kovová guľa s priemerom 2-5 mm. Elektródu môžeme použiť priamo na kožnom povrchu, ktorá v okamihu dotyku s kožou okamžite uzavrie cievy, alebo zastaví krvácanie.

Je dôležité , aby funkčný koniec elektródy bol držaný nad ošetrovanou plochou (0,5mm ) a nemal by byť pritláčaný na povrch tkaniva. Takto dosiahneme najlepší účinok. Nastavenie intenzity závisí od štruktúry tkaniva. Hodnotu zvolme takým spôsobom, aby pri aktivácii elektródy ( v závislosti od jej veľkosti), na povrchu tkaniva sa objavila tenká koagulačná zóna bez toho, aby vzniklo iskrenie. Odporúča sa používanie odsávačky.

Odporúčaný typ elektródy: guľová elektróda

4. High Burst (séria impulzov s vysokým napätím : 10% koagulácia, 90% rezanie )

Program High Burst je ideálny na ošetrenie plochých , benígnych zmien , ako napr.: Verruca Seborrhoica, Verruca Plana, Papulosis Nigra . Elektródu priloženú ku koži vedieme jemne, bez pritláčania , následne ošetrovanú plochu utrieme navlhčenou gázou. Po utretí bude viditeľný neporušený povrch kože.

Odporúčaný typ elektródy: guľová elektróda

5. Pulse Mode

Pulse Mode je ošetrovací program vyvinutý spoločnosťou Dr Derm Equipment, ktorý pracuje na základe msec časových impulzov podobne , ako najmodernejšie laserové prístroje. Pomocou programu s veľmi krátkymi impulzami, pri vysokom výkone vieme ošetrovať rozšírené cievy bez jazvy a s ochranou okolitého tkaniva.

Na pokožku, nad rozšírenými kapilármi jemne priložíme ihlovú elektródu a so stlačením pedála zašleme jeden balík impulzov ( ihlová elektróda mierne sa zasunie do kože). Po vytiahnutí elektródy opakujeme ten istý výkon o 2 mm ďalej. Ošetrenie je vtedy efektívne, keď pod elektródou zbledne koža, a po vytiahnutí ihly nevyteká krv z miesta vpichu, resp. len na krátku chvíľu. Keď efekt nie je dostačujúci , pri ďalšom stlačení pedála použijeme dlhší impulz, zvyšujeme aj celkovú dĺžku impulzového balíka, alebo nastavme prístroj na vyššiu intenzitu.

Odporúčaný typ elektródy: ihlová elektróda

Technické parametre

Sieťové napätie: 230 V, 50Hz +/- 10%

Príkon: max. 120 VA

Výstupná intenzita: Max výstupný výkon: 50W

Prevádzková frekvencia: 4MHz

Prevádzková teplota: +10 o C - +35 o C

Skladovacia teplota: -22 o C- +60 o C

Rozmery: 230x200x120 mm

Hmotnosť: 5 kg


Partneri:

logo lne

Copyright ©2015 Jakub Mikuláštík, Všetky práva vyhradené.